Bokhandel med bredd och kompetens
Över 100 år vid Stureplan

Hedengrens Bokhandel som legat på i stort sett samma adress vid Stureplan sedan starten 1897 konkurrerar med bredd och kompetens. Unikt är antalet titlar som ligger över 75 000 och en stor utlandsavdelning med åtta språk.
Verksamheten startade då den driftiga bokhandlaren Isak Mauritz Göthe startade en filial till sin huvudbutik på Drottninggatan. En av de anställda var Hjalmar Hedengren, vilken 1918 övertog bokhandeln. Han drev och utvecklade rörelsen fram till sin alltför tidiga bortgång 1937, de sista tio åren tillsammans med sin hustru Elsa. Efter makens död sålde hon affären till Gunnar Stålfors, men stannade kvar som anställd till 70 års ålder.
Epoken med Gunnar Stålfors varade i drygt 30 år, en tid verksamheten utvecklades starkt och grunden till nuvarande koncept lades. Ett väsentligt inslag blev utlandsavdelningen som i slutet av 40-talet fick utökat utrymme. En annan ägare som betydde mycket var Gunnar Kumlin, vilken drev bokhandeln under 13 år. Gunnar Kumlin hade samma inställning till hur en bokhandel skulle drivas son Gunnar Stålfors. Han vägrade gå med i den priskonkurrens som blivit följden av att de fasta priserna i bokbranschen togs bort 1970. I stället föredrog han samarbete till branschens och kundernas bästa. Hedengrens starkaste konkurrensmedel var och skulle förbli bredd och kompetens. Vid Gunnar Kumlins bortgång 1985 testamenterades bokhandeln till befintlig personal för att föra traditionerna vidare i samma anda. Av dessa står tre kvar som delägare idag, nämligen Bengt Bergh, Nicklas Björkholm och Birgitta Johannisson.

På samma adress i 104 år
- Med vårt affärsläge i Sturegallerian har vi legat på i stort sett samma adress i 104 år. Här har vi 650 kvadratmeters butiksyta i två plan och generösa öppettider, sju dagar i veckan och till klockan 20 på vardagar. Vi är 18 årsanställda och omsätter numera 35 miljoner kronor, berättar Nicklas Björkholm.
Målgrupper är såväl privatpersoner som företag och efterfrågan på det breda sortimentet kommer från hela landet.
- Vi får mycket specialbeställningar och tack vare ett brett kontaktnät med utländska förlag klarar vi i allmänhet dessa med korta leveranstider. Närmare hälften av försäljningen hänför sig till utländska titlar.
Unikt i bokbranschen är det breda utbudet. Hedengrens Bokhandel har mellan 75 000 och 80 000 titlar och en stor utlandsavdelning med åtta språk.
- Just nu väller höstens nyheter in och aktuellt inom kort är vår årliga septemberrea på engelskspråkig litteratur, som alltid är en stor begivenhet. Framtidsvisionerna är att fortsätta i samma anda och på samma adress i minst 100 år till, avslutar Nicklas Björkholm.

Hedengrens Bokhandel AB

Bransch:
Detalj

Telefon: 08-6115128
Fax: 08-6115138
5 senaste företagen